Dlaczego inflacja rośnie
Ciekawostki

Dlaczego inflacja rośnie

Pytanie o przyczyny wzrostu inflacji jest często trudne do odpowiedzi. Kilka czynników mogło wpłynąć na ten skok, ale nie ma jednej przyczyny. Jeśli jednak jest to długotrwały trend, to prawdopodobnie będzie on stanowił pewne obciążenie dla gospodarki.

Najbardziej oczywiste powody to wyższe ceny energii i silny rynek pracy. Te czynniki pchnęły płace w górę. Popchnęło to również konsumentów do wydawania większej ilości pieniędzy. Rosnący popyt na towary i usługi spowodował również zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Inflacja jest prawdziwym problemem. Rezerwa Federalna próbowała z nią walczyć poprzez podnoszenie stóp procentowych, ale niewiele to dało. Gwałtowny wzrost liczby pożyczek i wydatków rządowych, w połączeniu z rekordowo niskimi stopami procentowymi, doprowadził do wzrostu podaży pieniądza. To przepis na szalejącą inflację.

Innym ważnym czynnikiem jest produktywność. Innowacje, wydajność i produktywność odgrywają rolę w obniżaniu inflacji. Jednak zanim zaczną one przynosić efekty, może minąć trochę czasu.

Jednym z największych czynników przyczyniających się do wzrostu inflacji jest cena ropy naftowej. W ciągu ostatniego roku cena ropy wzrosła dwucyfrowo. Nie tylko to, ale koszt benzyny również wzrósł. W rezultacie wyższe ceny gazu miały podwójny wpływ na inflację.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na inflację są koszty mieszkań. Ponieważ więcej Amerykanów wchodzi do pracy, rosną czynsze. Chociaż cena domu może nie wydawać się duża, to jeśli kosztuje on 200 dolarów miesięcznie, może to mieć znaczący wpływ na budżety ludzi. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ponieważ cena domu w Chinach wzrosła o ponad jedną trzecią od 2010 roku.

Trzecim czynnikiem przyczyniającym się do inflacji są ceny opieki zdrowotnej. Więcej osób jest w sile roboczej, co oznacza, że więcej osób potrzebuje opieki medycznej. To spowoduje większą presję na system opieki zdrowotnej, co z kolei utrudni powstrzymanie inflacji.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do inflacji jest brak surowców. Firmom coraz trudniej jest dotrzymać harmonogramów produkcji. Wiele z nich jest zmuszonych do znalezienia alternatywnych źródeł zaopatrzenia, nic więc dziwnego, że wskaźnik cen konsumpcyjnych w ostatnich miesiącach wzrósł.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy tempo wzrostu cen zwykłych przedmiotów w określonym czasie. Różni eksperci mają różne wyjaśnienia dla stopy inflacji CPI. Niektórzy twierdzą, że inflacja jest produktem ubocznym wychodzenia z Wielkiej Recesji, podczas gdy inni uważają, że jest to naturalny wynik rządowej spree wydatków.

Inni ekonomiści przypisali skok inflacji łańcuchowi dostaw. Szacuje się, że ponad 60 proc. kwietniowego wzrostu CPI o 4,2 proc. było spowodowane pięcioma pozycjami: benzyną, żywnością, mieszkaniem, odzieżą i energią.

Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych jest dobrym punktem wyjścia do określenia skali każdego konkretnego wydarzenia, ale nie mówi wszystkiego. Istnieje wiele innych czynników, które przyczyniły się do ostatniego skoku i niektóre z nich mogą być ważniejsze dla zdrowia gospodarki.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *