Chorwacja nie należy do strefy Schengen
Ciekawostki

Chorwacja nie należy do strefy Schengen

Chorwacja, podobnie jak Bułgaria, Rumunia i Holandia, od kilku lat czeka na decyzję, czy zostanie dopuszczona do strefy Schengen. W tym czasie kraj ten zyskał reputację wiodącego ośrodka turystycznego i jest domem dla wielu parków narodowych.

Choć kraj jest częścią UE, jego członkostwo w strefie Schengen zostanie potwierdzone dopiero w 2023 roku. Jednak rząd ciężko pracuje nad tym, aby zapewnić, że spełnia wymogi członkostwa w strefie Schengen.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poczyniło znaczne inwestycje w potencjał straży granicznej i zapewniło wyposażenie techniczne i szkolenia władzom chorwackim. Ponadto w 2020 r. odbędzie się ukierunkowana wizyta weryfikacyjna, aby ocenić postępy w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych granic Chorwacji.

Do wjazdu do strefy Schengen wymagany jest ważny paszport. Osoby posiadające wizę Schengen mogą bez problemu przebywać w strefie do 90 dni. Pozostali obywatele państw trzecich muszą przedstawić wizę Schengen przed podróżą do strefy. Osoby planujące dłuższy pobyt w kraju w celach biznesowych lub zawodowych nie potrzebują wizy Schengen, ale muszą uzasadnić swoje powody.

Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od 2013 roku. Przez ponad dziesięć lat prowadziła negocjacje z UE, zanim zapadła ostateczna decyzja. W ramach negocjacji Chorwacja złożyła wniosek o pełne członkostwo w Unii Europejskiej. W trakcie tego procesu Chorwacja spełniała wymagania, aby być członkiem strefy Schengen.

Strefa Schengen to region Europy składający się z 26 państw. Należą do nich Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej. Kraje te mają jedną granicę wewnętrzną, a ich granice zewnętrzne są kontrolowane przez innych członków Schengen. Obecnie członkowie Schengen nie przeprowadzają kontroli granicznych na swoich granicach.

Członkowie Schengen posiadają wzajemny system informacyjny, znany jako System Informacyjny Schengen (SIS), który jest wykorzystywany do zarządzania przepływami migracyjnymi. SIS dostarcza również informacji o osobach poszukiwanych i utraconym mieniu. Dane te są udostępniane organom ścigania, aby zapewnić, że wszyscy pozostaną w strefie Schengen.

Chorwacja ma stać się członkiem strefy Schengen w styczniu 2023 roku. Dzięki temu turyści i biznesmeni będą mogli podróżować do tego kraju na okres do 90 dni bez wizy. Jeśli chodzi o kontrole graniczne, kraj pozostanie przy swoich zewnętrznych granicach z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną. Osoby chcące podróżować po strefie Schengen muszą posiadać ważny paszport wydany mniej niż dziesięć lat przed planowaną podróżą do tej strefy.

Pomimo postępów, jakie poczyniły państwa w tej dziedzinie, nadal utrzymuje się pewien sprzeciw. Na przykład Austria sprzeciwia się włączeniu Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, ze względu na obawy dotyczące nielegalnej migracji i kwestii bezpieczeństwa. Ponadto Holandia i Francja mają zastrzeżenia co do dodania krajów bałkańskich.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *